زندگی در کانادا

نسخه‌ی کامل: ویند موبایل چطوره؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
کسی از ویند موبایل استفاده کرده؟ نسبت به بقیه چطوره؟
آدرسهای ارجاع