اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 12:53 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 12:53 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 12:52 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 12:52 AM در حال خواندن موضوع جدول راهنمای "چی را از کجا بخریم خوبه"
مهمان 12:52 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 12:51 AM در حال خواندن موضوع قطعات لازم و طریقه نصب شلنگ آب پاش دستشویی - کانادا و آمریکا
مهمان 12:49 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 12:49 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:48 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:48 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 12:47 AM در حال خواندن موضوع post graduate work permit برای M.Eng
مهمان 12:45 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 12:44 AM در حال خواندن موضوع حق و حقوق مستاجر
مهمان 12:44 AM در حال خواندن موضوع وسايلي که بهتره همراهتون در سفر به کانادا بیارید
مهمان 12:43 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:41 AM در حال مشاهده انجمنروشها, ملزومات
مهمان 12:40 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:40 AM در حال مشاهده مشخصاتAminbii
مهمان 12:39 AM زندگی در کانادا صفحه نخست
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه