اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 11:49 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 11:49 PM در حال خواندن موضوع شناسنامه و کارت ملی و سند ازدواج در کانادا به درد میخورن
مهمان 11:49 PM در حال خواندن موضوع شناسنامه و کارت ملی و سند ازدواج در کانادا به درد میخورن
مهمان 11:49 PM در حال خواندن موضوع خرید لپ تاپ
مهمان 11:49 PM در حال خواندن موضوع خرید لپ تاپ
مهمان 11:49 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 11:48 PM در حال خواندن موضوع خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ویندزور
مهمان 11:48 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 11:45 PM در حال مشاهده انجمنگوناگون
مهمان 11:45 PM در حال خواندن موضوع خرید لپ تاپ
مهمان 11:44 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 11:44 PM در حال پرینت یک موضوع
مهمان 11:43 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 11:42 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 11:42 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 11:41 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 11:40 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 11:40 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 11:39 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 11:37 PM در حال مشاهده انجمنمسائل دارو و درمان
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه