اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
Kevencow 03:47 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
Derikwabs 03:45 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
RobertoHap 03:43 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
Paololtoows 03:43 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
Keganmave 03:42 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 03:47 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 03:47 PM در حال جستجو زندگی در کانادا
مهمان 03:43 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 03:43 PM در حال خواندن موضوع واکسن آنفلوانزا ، مننژیت و سینه پهلو
مهمان 03:43 PM در حال مشاهده انجمنمسائل دارو و درمان
مهمان 03:42 PM در حال خواندن موضوع اقامت موقت و راهکارها
مهمان 03:40 PM در حال مشاهده لیست کاربران
مهمان 03:39 PM در حال خواندن موضوع خرید وسایل تمیز کننده کف
مهمان 03:39 PM در حال خواندن موضوع ویزای کار خارج از کمپس و ویزای کار معمولی
مهمان 03:38 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 03:38 PM در حال مشاهده مشخصاتjavad2140
مهمان 03:38 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 03:37 PM در حال خواندن موضوع واکسن آنفلوانزا ، مننژیت و سینه پهلو
مهمان 03:36 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 03:35 PM در حال مشاهده اسناد راهنما
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه