اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 03:39 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 03:39 AM در حال مشاهده انجمنخرید لوازم منزل
مهمان 03:39 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 03:38 AM در حال مشاهده لیست کاربران
مهمان 03:37 AM در حال خواندن موضوع پزشکان ایرانی
مهمان 03:36 AM در حال خواندن موضوع پزشکان ایرانی
مهمان 03:36 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 03:35 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 03:35 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 03:34 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 03:34 AM در حال خواندن موضوع کاریابی در کانادا
مهمان 03:33 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 03:33 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 03:32 AM در حال خواندن موضوع از کجا ماشین اجاره کنیم؟
مهمان 03:32 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 03:30 AM در حال خواندن موضوع خدمات پستی و تغییر آدرس، مانی اردر
مهمان 03:28 AM در حال پرینت موضوع اتوبوس ویندزور
مهمان 03:27 AM در حال خواندن موضوع اینترنت از کجا و
مهمان 03:27 AM در حال خواندن موضوع ارتباط با دانشجویان ایرانی دانشگاه ویندزور
مهمان 03:26 AM در حال خواندن موضوع شناسنامه و کارت ملی و سند ازدواج در کانادا به درد میخورن
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه