اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 05:48 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 05:47 PM در حال خواندن موضوع مراحل دریافت گواهینامه در انتاریو
مهمان 05:47 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 05:46 PM در حال خواندن موضوع در فرودگاه تهران-ایران
مهمان 05:46 PM در حال خواندن موضوع معرفی ده ها مرکز تفریحی آموزشی و هنری
مهمان 05:45 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 05:45 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 05:44 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 05:43 PM در حال خواندن موضوع اطلاع از وضعیت پرونده های اقامت دائم PR ارسالی همزمان با شما
مهمان 05:43 PM در حال پرینت موضوع قانون جدید شهروندی کانادا از 11 اکتبر اجرا میشود
مهمان 05:42 PM در حال خواندن موضوع طرح پوشش بیمه دندانپزشکی دانشگاه ویندزور
مهمان 05:38 PM در حال خواندن موضوع ارسال مدارک به ایران
مهمان 05:36 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 05:35 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 05:34 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه