اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 09:16 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 09:16 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 09:16 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:16 PM در حال خواندن موضوع ویزای کار خارج از کمپس و ویزای کار معمولی
مهمان 09:15 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:15 PM در حال خواندن موضوع تاکسی در ویندزور
مهمان 09:15 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:14 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:14 PM در حال مشاهده انجمنگواهینامه
مهمان 09:14 PM در حال خواندن موضوع کاریابی در کانادا
مهمان 09:12 PM در حال مشاهده انجمنمشخصات شهر
مهمان 09:12 PM در حال مشاهده انجمنفروشگاهها
مهمان 09:12 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:12 PM در حال پرینت موضوع چگونگی تماس تلفنی با ایران و ارزانترین راه
Google 09:12 PM در حال خواندن موضوع ویزای کار خارج از کمپس و ویزای کار معمولی
مهمان 09:11 PM در حال خواندن موضوع niyaz hast baa khodemoon az iran zaferoon biyarim?
مهمان 09:10 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:10 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 09:09 PM در حال مشاهده انجمناجاره خانه
مهمان 09:09 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه