اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 08:11 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 08:10 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 08:09 AM در حال خواندن موضوع مراحل دریافت گواهینامه در انتاریو2
مهمان 08:08 AM در حال خواندن موضوع روز های اول برای دانشجویان
مهمان 08:08 AM در حال خواندن موضوع پول، مدارک سجلّي، گواهي‌نامه و امور حقوقي
مهمان 08:07 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 08:05 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 08:04 AM در حال خواندن موضوع گروه تلگرام ایرانیان کانادا - شهر ویندزور
مهمان 08:04 AM زندگی در کانادا صفحه نخست
مهمان 08:03 AM در حال خواندن موضوع کاریابی در کانادا
مهمان 08:02 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 08:02 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 08:01 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 08:00 AM در حال خواندن موضوع گروه تلگرام ایرانیان کانادا - شهر ویندزور
مهمان 07:59 AM در حال مشاهده مشخصاتeshragh
مهمان 07:59 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 07:59 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 07:59 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 07:58 AM در حال مشاهده مشخصاتپرهام
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه