اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 10:36 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 10:34 AM در حال مشاهده تقویم
Alexa Internet 10:34 AM در حال مشاهده انجمن
مهمان 10:31 AM در حال مشاهده انجمناینترنت و موبایل و وسایل الکترونیکی
مهمان 10:25 AM زندگی در کانادا صفحه نخست
مهمان 10:24 AM در حال خواندن موضوع قطعات لازم و طریقه نصب شلنگ آب پاش دستشویی - کانادا و آمریکا
مهمان 10:24 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 10:22 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 10:22 AM در حال جستجو زندگی در کانادا
مهمان 10:22 AM در حال جستجو زندگی در کانادا
مهمان 10:22 AM در حال جستجو زندگی در کانادا
مهمان 10:22 AM در حال نشانه گذاری انجمن به عنوان خوانده شده
مهمان 10:22 AM در حال بازگردانی رمز عبور
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه