اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 12:45 AM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 12:44 AM در حال خواندن موضوع سوال و جواب برای اسکان روزهای اول و خرید خط موبایل
مهمان 12:43 AM در حال مشاهده مشخصاتkaren
مهمان 12:43 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:42 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:42 AM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:40 AM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی ها
مهمان 12:36 AM در حال خواندن موضوع از کجا ماشین اجاره کنیم؟
مهمان 12:34 AM در حال خواندن موضوع
مهمان 12:31 AM در حال خواندن موضوع اطلاع از وضعیت پرونده های اقامت دائم PR ارسالی همزمان با شما
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه