زندگی در کانادا
طرح پوشش بیمه دندانپزشکی دانشگاه ویندزور - نسخه قابل چاپ

+- زندگی در کانادا (http://www.askinabroad.com)
+-- انجمن: انتاریو (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- انجمن: امور پزشکی و سلامت (/forumdisplay.php?fid=46)
+---- انجمن: دندانپزشکی (/forumdisplay.php?fid=48)
+---- موضوع: طرح پوشش بیمه دندانپزشکی دانشگاه ویندزور (/showthread.php?tid=23)طرح پوشش بیمه دندانپزشکی دانشگاه ویندزور - matt - 2013-02-01 12:14 AM

لینک زیر رو وبسایت دانشگاه معرفی کرده
مطالب خیلی کامل ولی طولانی ارائه شده
http://greenshield.ca/sites/student/en/what-you-need/Pages/what-does-my-plan-cover.aspx


RE: طرح پوشش بیمه دندانپزشکی دانشگاه ویندزور - rose - 2013-02-06 02:21 AM

ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻳﻪ ﭼﻜﺎﭖ ﺳﺎﻻﻧﻪ, ﻳﻪ ﺟﺮﻣﮕﻴﺮﻱ و 3-⁴ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻧﺪاﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻩ. ﺗﺎ اﻭﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﺑﺮاﻱ ﻋﺼ بﻛﺸﻲ ﻓﻘﻄ 20 ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ اﺯ ﺟﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮﺝ ﺑﺸﻪ. ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﻫﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﭘﺮﺩاﺧت ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ و ﻛﻠﺶ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﻛﺴﻲ اﻃﻼﻋﻲ ﺩاﺭﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎﻡ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ?
ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﻳﻪ whitening ﻣﺠﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺸﻪ ﺩاﺩ.


RE: طرح پوشش بیمه دندانپزشکی دانشگاه ویندزور - seoas - 2017-11-14 01:37 PM

کلا هر بیمه ای باشه دندان پزشکی رو به صورت کامل پوشش نمیده و فقط درصد ناچیزی رو پرداخت می کنه که اونم به دوندگیش نمی ارزه


RE: طرح پوشش بیمه دندانپزشکی دانشگاه ویندزور - admin - 2017-11-15 01:00 PM

(2017-11-14 01:37 PM)seoas نوشته شده توسط:  کلا هر بیمه ای باشه دندان پزشکی رو به صورت کامل پوشش نمیده و فقط درصد ناچیزی رو پرداخت می کنه که اونم به دوندگیش نمی ارزه

این موضوع در مورد بیمه های دندانپزشکی کانادا و خصوصا دانشگاه ویندزور صادق نیست. بیمه Drug & Dental که از طرف GreenShield ارائه میشه تا سقف 750 دلار در سال 80 درصد هزینه های دندانپزشکی و دارو را پوشش میدهد.